Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Gewijde muziek

Patrick Vegt en Liane Vrieswijk presenteren beurtelings bij RTV Bodegraven het Christelijke radioprogramma "Gewijde Muziek". Dit programma is elke donderda...

Meer lezen

Tekst

De HERE doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. De HERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk …

1 Sam 2:6-8a

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Eredienst

  • zondag 17 november 10:00
  • locatie: Speel- en Werkhoeve
  • spreker: Jaap Boersma (Zwolle)

Meer agenda-items