Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Gewijde muziek

Patrick Vegt en Liane Vrieswijk presenteren beurtelings bij RTV Bodegraven het Christelijke radioprogramma "Gewijde Muziek". Dit programma is elke donderda...

Meer lezen

Tekst

Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat weggedreven is.

Pred 3:14-15

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Kringen

  • donderdag 17 oktober 20:00

Eredienst

  • zondag 20 oktober 10:00
  • locatie: Speel- en Werkhoeve
  • spreker: Wim Hoogendijk (Krimpen aan den IJssel)

Meer agenda-items