Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Geen nieuwsberichten

Tekst

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

Ps. 91:1-2

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Eredienst

  • zondag 9 augustus 10:00
  • locatie: Speel- en Werkhoeve
  • spreker: Johan Schep (Gorinchem)

Meer agenda-items