Begroting 2019

Bedragen in euro

INKOMSTEN   UITGAVEN  
Giften 10.000 Sprekersvergoedingen 2.600
Collectes 2.500 Reiskosten (sprekers) 1.000
    Huur 1.600
    Zendingsprojecten 2.160
    Evangelisatie 500
    Gemeente-activiteiten 500
    Jeugd 250
    Kinderwerk 250
    Onkosten 1000
Totaal 12.500 Totaal 9.860

Jaarverslagen

2016

2017

2018