Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Berichten

Bijbelstudies

In september gaan de Bijbelstudies weer van start. Ds. Evert van Rooijen uit Noordeloos zal verdergaan met het onderwerp de profetengeschiedenissen van Eli...

Meer lezen

Tekst

Wie is als Gij, onder de goden, HERE, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?

Ex. 15:11

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.

Geloofsbelijdenis

Meer lezen over de diensten

Deze week

Eredienst

  • zondag 24 oktober 10:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Sjef Verkerk (Montfoort)

Maaltijd des Heren

Bijzondere avond

Niet terug naar het oude normaal

  • maandag 25 oktober 20:00
  • locatie: Christengemeente Bodegraven De Bron
  • spreker: Waldo Yáñez (Chili)

Meer agenda-items