Berichten

Bijbelstudies

In september gaan de Bijbelstudies weer van start. Ds. Evert van Rooijen uit Noordeloos zal verdergaan met het onderwerp de profetengeschiedenissen van Elisa. De volgende teksten zullen worden behandeld: 2 Kon. 8: 1-6 (de Sunamitische), 2 Kon. 4: 38-44 (de dood in de pot), 2 Kon. 5: 1-27 (Naäman), 2 Kon. 6: 1-7 (de drijvende bijl), 2 Kon. 13: 14-21 (de dood van Elisa en de opstandingskracht).