Welkom bij Christengemeente Bodegraven De Bron

Nieuw bericht

Vandaag spreekt Maarten Blom, aanvang tien uur. Ook vieren wij dan de maaltijd des Heren.

Tekst

En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen.

Missie

Christengemeente Bodegraven De Bron is een evangelische gemeente waar de Bijbelse woordverkondiging centraal staat, en in het bijzonder de verkondiging van de redding door Jezus Christus.


Geloofsbelijdenis Meer lezen over de diensten

Agenda

uur
Eredienst

Nieuw bericht

Meer berichten en mededelingen zijn hier te lezen.

Colofon

Adres

Christengemeente Bodegraven De Bron

Oranjelaan 2

2411 VZ Bodegraven


E-mail

info@christengemeentebodegraven.nl


Bank

Christengemeente De Bron Bodegraven

NL03 RABO 0305.8799.95

KvK: 63189224


Meer contactgegevens Routebeschrijving