Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de Raad bestaande uit de volgende leden:

Beloning

De raadsleden voeren hun taak geheel vrijwillig uit en ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.