Diensten

Iedere zondag en op de meeste feestdagen komen wij om 10.00 uur bij elkaar voor een eredienst. In deze diensten draait het om de eer van onze God en Vader, Zijn Zoon en onze Verlosser Jezus Christus, en de Heilige Geest.

In de erediensten geven wij uiting aan de verlossing, vreugde en dankbaarheid die wij hebben ontvangen in Jezus Christus. Wij zingen liederen, bidden met elkaar en luisteren naar Gods Woord. Voor (jonge) kinderen is tijdens een deel van de dienst een aparte samenkomst.

Een 'broeder van dienst' opent, leidt en sluit de dienst. Voorafgaand aan de dienst (rond 9.45 uur in de bovenzaal) wordt de dienst in gebed aan de Here God opgedragen; iedereen mag meebidden. Na afloop van de diensten is er gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en gemeente zijn bij het drinken van koffie, thee of limonade.

Zangdienst

Na de opening van de dienst zingen wij een aantal liederen. De meeste liederen komen uit Opwekkingsliederen en de Zangbundel Joh. de Heer. Speciaal met de kinderen wordt ook gezongen. De samenzang wordt meestal begeleid door een orgel, piano, saxofoon, gitaar en/of fluit.

Avondmaal

Om de week vieren wij Avondmaal na de zangdienst, de zogenaamde maaltijd des Heren (zie de agenda). Hierbij gedenken en vieren wij het verlossingswerk van de Here Jezus voor ons persoonlijk. Namelijk dat Jezus zijn leven ('vlees' en 'bloed') gegeven heeft aan het kruis (Luk. 22:1920, 1 Kor. 11:2326), dat Hij daar onze zonden verzoend en weggenomen heeft, en dat wij dankzij dat verlossingswerk met Hem zijn opgestaan in een nieuw leven. Het vlees wordt uitgedrukt in het brood van het Avondmaal en de wijn staat symbool voor het bloed.

Preek

Voor iedere dienst is een spreker uitgenodigd Gods Woord te spreken en te overdenken. Wij geloven dat het Woord van God voor iedereen die luistert een betekenis heeft. De preek duurt ongeveer een half uur.

Vrije gedeelte

Na de preek mag iedere gelovige een lied opgeven, een gebed uitspreken, lezen uit de Bijbel of een getuigenis geven.

Lees ook de signatuur voor de achtergrond over de erediensten.