Diensten

In onze diensten geven we uiting aan onze vreugde en vrijheid die we hebben ontvangen in Christus. Onze samenkomsten zijn een eredienst; dat betekent dat eerbied en ontzag voor Vader, Zoon en Heilige Geest hierbij vooropstaan. Rust en orde in de dienst dragen hieraan bij.

We stellen een gedegen Bijbelse woordverkondiging in onze samenkomst centraal.

Er is ruimte om een gebed uit te spreken, een lied op te geven, een getuigenis te geven of een woord van God te spreken; dit alles tot opbouw van de gemeente. Ieder gebed behoort beaamd te kunnen worden. (Een woord, gesproken in tongen, dient dus vertaald te worden; als een uitlegger van tongentaal niet aanwezig is, moet er gezwegen worden.) Een broeder van dienst houdt tijdens de samenkomst toezicht.

Liederen

De liederen zingen we voornamelijk uit Opwekking en Johan de Heer. Andere liederen kunnen in overleg gezongen worden. Een aantal liederen wordt voorbereid door een zangteam, maar er is ook een mogelijkheid om tijdens de dienst liederen in te brengen. De muzikale begeleiding ondersteunt de samenzang van de gemeente.

Avondmaal

Het Avondmaal vieren we eerbiedig met ieder die een discipel is van de Here Jezus. Dit houden we om de twee weken in de zondagse samenkomst.

Kinderdienst

Iedere zondag is er crèche. Kinderen vanaf 5 jaar blijven om de week de hele dienst aanwezig. Als er kinderdienst is, zijn ze in ieder geval tijdens de woordverkondiging in hun eigen samenkomst.

Discipelschap

Iemand is een discipel van de Here Jezus als hij uit vrije wil een bewuste keuze voor Hem gemaakt heeft: "Hij is Mijn Heer en Mijn Verlosser. Hij heeft in gehoorzaamheid aan de Vader Zichzelf gegeven en daardoor mij uit de macht van de zonde bevrijd en mij een eeuwig leven met Hem geschonken. Hij is mijn leraar, mijn leidsman ten leven, op Wie ik mijn vertrouwen stel."

Wij geloven dat dit discipelschap voor ieder mens mogelijk is en voor je behoud noodzakelijk, zoals het Woord zegt: "tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien" (Joh 3:3).

Iedere discipel van de Here Jezus – zowel man als vrouw – kan het Avondmaal, de Doop (door onderdompeling) en het Opdragen bedienen. De prediking tijdens de samenkomst wordt gedaan door een broeder.