Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Christengemeente Bodegraven De Bron verzamelt alleen persoonsgegevens van haar leden, bezoekers en sprekers. Deze gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt en worden beveiligd opgeslagen. U bepaalt zelf of uw gegevens alleen inzichtelijk zijn voor de raad en het secretariaat of de hele gemeente.

Persoonsgegevens van sprekers worden alleen gebruikt voor inroostering en uitbetaling. Deze gegevens zijn alleen in te zien door de contactpersoon voor sprekers en door de penningmeester.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Rechten

Verzoeken tot inzage, wijziging en verwijdering kunnen worden gedaan via het secretariaat of (voor sprekers) de contactpersoon voor sprekers. Het recht op vergetelheid kan alleen worden uitgeoefend indien uw lidmaatschap is beëindigd en u geen vaste bezoeker van de gemeente (meer) bent. Voor sprekers geldt dat zij van dit recht gebruik kunnen maken op het moment dat zij geen toekomstige spreekbeurt en geen uitstaande vordering hebben.

Website

Cookies

Deze website gebruikt alleen functionele cookies. Een zogenaamde 'session cookie' onthoudt de gebruiker tijdens het bezoek aan de website, zodat gegevens die op één pagina worden ingevoerd beschikbaar zijn op volgende pagina's. Deze cookies bevatten een uniek tijdelijk nummer tijdens ieder bezoek aan de website en worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Gebruikers die inloggen hebben de mogelijkheid 'onthouden te worden' door middel van een cookie. Hierdoor hoeven zij een bepaalde periode niet opnieuw in te loggen bij hun bezoek aan de website.

Voor functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. U kunt echter het plaatsen van deze cookies alsnog blokkeren in uw browser. In dat geval werkt de website mogelijk niet meer zoals verwacht.

Logboek

Zoals bij iedere website worden alle opgevraagde webpagina's en bestanden opgeslagen in een logboek door de webserver. In deze bestanden worden uw IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem en het door u gebruikte apparaat opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor statistieken, foutopsporing en het voorkomen van misbruik.