Financiën

Begroting

Alle bedragen zijn in euro.

2024

Inkomsten : 23.200

 • Vaste giften : 15.300
 • Collectes : 7.200
 • Gift vaste sprekers : 700

Uitgaven : 32.653

 • Gebouwkosten : 12.740
 • Sprekersvergoeding : 7.000
 • Digitale voorzieningen : 1.141
 • Zending en evangelisatie : 1.940
 • Jeugdwerk : 800
 • Gemeenteactiviteiten : 2.480
 • Zakelijke kosten : 885
 • Afschrijving : 5.667

Jaaroverzicht

Alle bedragen zijn in euro.

2022

Baten : 23.845

 • Girale giften : 16.890
 • Collecte : 6.230
 • Gift sprekers : 300
 • Verhuur gebouw : 425

Lasten : 28.650

 • Huur : 8.190
 • Onkosten gebouw : 1.607
 • Vergoeding sprekers : 4.557
 • Zendingsprojecten : 4.320
 • Samenkomsten : 2.033
 • Overige activiteiten : 479
 • Digitale voorzieningen : 1.329
 • Zakelijke kosten : 1.068
 • Afschrijving : 5.067

Overzicht

 • Saldo (baten-lasten) : -4.805