Financiën

Begroting

Alle bedragen zijn in euro.

2024

Inkomsten : 23.200

 • Vaste giften : 15.300
 • Collectes : 7.200
 • Gift vaste sprekers : 700

Uitgaven : 32.653

 • Gebouwkosten : 12.740
 • Sprekersvergoeding : 7.000
 • Digitale voorzieningen : 1.141
 • Zending en evangelisatie : 1.940
 • Jeugdwerk : 800
 • Gemeenteactiviteiten : 2.480
 • Zakelijke kosten : 885
 • Afschrijving : 5.667

Jaaroverzicht

Alle bedragen zijn in euro.

2023

Baten : 30.310

 • Girale giften : 21.184
 • Collecte : 7.610
 • Gift sprekers : 1.060
 • TBS gebouw : 50
 • Overige inkomstena : 240
 • Correctie 2022b : 166

Lasten : 32.557

 • Gebouwkosten : 11.935
 • Sprekersvergoeding : 6.042
 • Digitale voorzieningen : 1.801
 • Zending en evangelisatie : 1.680
 • Jeugdwerk : 817
 • Gemeenteactiviteiten : 3.058
 • Zakelijke kosten : 1.022
 • Afschrijving : 5.667
 • Overige kosten : 533

Overzicht

 • Saldo (baten-lasten) : -2.247
a Compensatie energiekosten, e.d. b Korting accountantskosten ten opzichte van balans