Begroting 2021

Bedragen in euro

INKOMSTEN   UITGAVEN  
Giften 10.000 Huur 2.000
Collectes 2.400 Vergoeding sprekers 3.640
    Reiskosten sprekers 1.000
    Evangelisatie algemeen 500
    Zendingsprojecten 2.160
    Jeugdwerk intern 500
    Kinderwerk intern 500
    Gemeenteactiviteiten 500
    Diversen 1.000
    Bijzondere uitgave muziekteam 4.200
    Bijzondere uitgave geluid & techniek 2.100
Totaal 12.400 Totaal 18.100

Jaarverslagen

2016

2017

2018

2019