Dorcas

Sinds eind 2015 is aan Zijde 260 in Boskoop een kleding-inzameldepot van hulporganisatie Dorcas geopend.

Samen met u willen wij graag een bijdrage leveren aan het werk van Dorcas. Hebt u nog bruikbare kleding of schoenen (niet versleten) die u niet meer gebruikt? Lever ze dan bij ons in! Ook dekens, beddengoed en -linnen zijn van harte welkom. Wij zamelen geen kussens in. Graag in goed gesloten zakken aanleveren (niet in dozen) en schoenen per paar samenbinden.

De kleding kan ingeleverd worden aan Zijde 260 in Boskoop. Achter het woonhuis (Weteringpad) is een parkeerplaats en daar is de ingang van het kledingdepot. Het kledingdepot is geopend op woensdag- en donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur. En op vrijdagmiddag tussen twaalf en twee uur. Ook kan bij dit depot de dingen die in het handwerkatelier gemaakt zijn, worden ingeleverd.

Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.dorcas.nl.

Heeft u nog vragen voor Kleding-inzameldepot Dorcas Boskoop, neem dan contact op met: Ben Hofman via dorcasboskoop@gmail.com.