Kinderfeest

Al meer dan 15 jaar is er in de eerste week van de zomervakantie een groot Kinderfeest op het Raadhuisplein.

Heeft u de liedjes wel eens over het plein horen klinken?

Dit feest heeft als doel om kinderen in aanraking te brengen met de God van het christelijk geloof, waarbij er 3 pijlers zijn:

Kinderen weten dat er een God is

Deze pijlers komen tot uiting in de verhalen die verteld worden, de liedjes die we zingen en het contact tussen de medewerkers en de kinderen. De medewerkers worden bewust 'tokkies' genoemd. Van een moederkip die zich ontfermt over haar kuikens, een speciale term die een heel andere lading heeft dan 'meester', 'juffrouw', 'mevrouw' of 'meneer'.

Eindverantwoordelijk voor dit feest is PKN cluster hervormd, maar organisatoren en tokkies komen uit verschillende kerken. Ook dit jaar kunnen we weer hulp gebruiken!

Hartelijke groeten!

Stuurgroep Kinderfeest

www.kinderfeestbodegraven.nl