Bijbelstudies najaar 2023

Vanaf september 2023 pakken wij de draad weer op in het Koningenboek. Het onderwerp van de serie Bijbelstudies is de profetengeschiedenis van Elisa.

De taak die een profeet kreeg opgelegd was het openbaren van verborgenheden van het Koninkrijk van God. Vaak moest een profeet dit met zijn leven zichtbaar maken, zoals bijvoorbeeld de profeten Ezechiël (Eze. 4) en Jona. Wonderen die God door de hand van een profeet heeft gedaan hebben hetzelfde doel. Het schenken van nieuw leven in de onmogelijkheden van het dagelijkse bestaan is zo'n belangrijk wonder (1 Kon. 17:1724). Ook de gelijkenissen door de profeten (en de Here Jezus Christus) gesproken, vertellen over het Hemels Koninkrijk.

Op 7 september is de eerste Bijbelstudie van dit seizoen. Samen met Evert van Rooijen lezen en overdenken wij de profetengeschiedenissen van Elisa. De komst van Elisa in Damaskus (vanaf 2 Kon. 8:7) wordt dan behandeld.

De overige data van de Bijbelstudies zijn 5 oktober, 2 november en 30 november; zie ook de agenda.